Hem

Pratham Sweden är en dotterorganisation till indiska NGO Pratham, en av Indiens största utbildningorienterade välgörenheter. Tillsammans arbetar vi för att förbättra utbildningskvaliteten i slum och landsbygdsområden från grunden över hela Indien med mottot “Every child in school – and learning well”. Pratham betyder just “grundläggande” på hindi. Prathamloggan föreställer ett blankt stativ, en blank tavla, redo att fyllas med ny kunskap – med budskapet om en grundläggande förändring mot långvariga lösningar av Indiens utbildningsbrister. 

pratham website karta

Här finns vi!

Statistiken över andelen inskrivna barn i indiska skolor har ökat sedan organisationen grundades 1994, men ökad inskrivning betyder inte ökade kunskaper. Pratham arbetar därför för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Genom att angripa problemen från rötterna och arbeta med staten för bättre förutsättningar därav når Pratham ut till över 30 miljoner barn varje år. Vi ser varje barn som en individ och förstår att dess inlärningssätt är olika beroende på barnets bakgrund och erfarenhet. Pratham fokuserar på att förstå barnens tankesätt för att kunna anpassa utlärningsmetoder till olika grupper av barn.

Pratham – utbildar lokala volontärer som känner barnens sinnen

Pratham– publicerar lärandematerial som används i utbildningen

Pratham – startar skolor nära barnens hem

Pratham – ökar lusten för lärande med utbildande spel och lekar same genom att sätta upp bibliotek I varje by/område som vi arbetar i

Den svenska organisationen syftar till att samla in monetära medel till den indiska verksamheten, samt till att genom kulturella och utbildningsmässiga projekt länderna emellan bidra till en ökad kunskapsnivå hos barnen, liksom med motivation för att fortsätta studera. Genom att arbeta med skolor både i Sverige och i Indien bidrar vi med vår direkta kunskap via gemensamma klassrum över Internet.

Tillsammans med Indien och de övriga dotterorganisationerna kämpar vi för att ge Indiens barn en ljusare framtid.

This post is also available in: Engelska